GRA MIEJSKA - ZNAJDŹ MNIE! Warszawa

ZNAJDŹ MNIE!

W 2013r. już po raz jedenasty Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych realizowała kampanię „NIE UCIEKAJ” skierowaną do nastolatków. Podobnie jak w roku poprzednim w ramach kampanii Fundacja ITAKA zorganizowała grę miejską do udziału w której zaprosiła nastolatki z warszawskich szkół.

Gra miejska pt. Znajdż mnie! odbyła się pierwszego Dnia Wiosny, w Dzień Wagarowicza. Udział w niej wzięło kilkudzisięciu uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Podczas trzygodzinnej zabawy uczestnicy mogli zapoznać się ze sposobami rozwiązania problemów alternatywnymi do ucieczki. Dowiedzieli się także do kogo mogą zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach a także przekonać uciekiniera do powrotu do domu.

W ramach prowadzonych działań staramy się także edukować rodziców, opiekunów i pedagogów w zakresie sposobów radzenia sobie z dorastającą młodzieżą. Szczegółowe informacje na temat kampanii i gry dostępne są na stronie www.nieuciekaj.pl. i www.strefanastolatka.nieuciekaj.pl. Dostępne są tam także materiały edukacyjne skierowane do młodzieży, a także poradniki dla rodziców i opiekunów. Na stronie www.nieuciekaj.pl dostępny jest także e-learning dla nauczycieli
i materiały przydatne do przeprowadzenia lekcji wychowawczej.